Liljas Bokhörna

Det Digitala Hemmet för 

Warrior Publishing By Carol Lilja 

och 

Vikingens kiosk & Liljas bokhörna

Den fysiska butiken för böcker & Gott

-Den godaste vikingen i Älgarås!

NO COPYRIGHT - FREE TO SPREAD WORLDWIDE AS YOU WISH, THIS UGLY WAR HAS TO STOP!

Öppet brev till Ryssland / Open letter to Russia/Offener Brief an Russland,Открытое письмо в Россию, Відкритий лист до Росії 

 Kopiera denna texten och publicera på era sidor, visa solidaritet med Ukraina.

  Du kan kalla mig vid många namn, jag är bara en av tusentals, tio tusentals, hundratusentals, miljoner. Du må kalla mig Internationella opinioner, liksom sanktioner, yttrandefrihet och många andra namn. Inom som utom Ryssland/Ryska federationen.

   VI är för starka för dig att hantera, du har redan mött reaktioner, och det finns långt mer I den vägen som väntar på dig. Låt mig göra det klart för dig: Det finns en prislapp att betala för det, på ett sätt eller på ett annat. Varje aktion har en motreaktion, inkluderat militär interversion, om det krävs för att lösa situationen, och vi kommer att göra det om vi måste.

   Tänk inte ens tanken på att ni kommer att gå oskadda ur det här, ni har ett pris att betala. På ett sätt eller något annat, ryska civila kan komma att drabbas, på grund av er ledare till statssanktionerad mördare och statsterrorist. Tänk om, lämna Ukraina, eller möt konsekvenserna för det.

Din värsta fiende.


COPY AND SPREAD To Show your support for Ukraine:

An open letter to Russia:


   You can call me by many names, I'm only one of many thousands, tens of thousands, hundreds of thousands, millions. You may call me international opinions, as well sanctions, Free speech and so on, we've many names, in and outside the Russian federation.

   We're too powerful for you to handle, you've faced actions already, and it will be more of that is waiting for you. Let me make it clear for you: You have to pay the price for it, in one way or another. every action has its reaction, including military reactions, and if needed we will interfere to give you a reminder by military actions.


   Don't ever think you're come to get away with this unharmed. You have a price tag to pay. In one way or another, Russian civilians may be indirectly targeted, due to your leader, this state-sanctioned terrorist, and murderer. Think twice, leave Ukraine, or face consequences for it.

Sincerely


Your worst enemy.


Kopieren Sie diesen Text und veröffentlichen Sie auf Ihren Seiten, zeigen Sie Solidarität mit der Ukraine

Offener Brief an Russland:

 

   Sie können mich bei vielen Namen nennen, ich bin nur einer von Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen. Sie können mich internationale Meinungen nennen, sowie Sanktionen, Redefreiheit und viele andere Namen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Russischen/Russischen Föderation.

   WIR sind zu stark für euch, um damit umzugehen, ihr habt bereits mit Reaktionen konfrontiert, und es gibt noch viel mehr auf diesem Weg, das auf euch wartet. Lassen Sie es mich Ihnen klar machen: Es gibt einen Preis, um dafür zu bezahlen, auf die eine oder andere Weise. Jede Aktion hat eine Gegenreaktion, einschließlich militärischer Interversion, wenn nötig, um die Situation zu lösen, und wir werden dies tun, wenn wir müssen.

   Denken Sie nicht einmal an den Gedanken, dass Sie unversehrt daraus hervorgehen werden, Sie haben einen Preis zu zahlen. Auf die eine oder andere Weise können russische Zivilisten leiden, weil Ihr Führer zu staatlich sanktionierten Mördern und Staatsterroristen wird. Was wäre, wenn Sie die Ukraine verlassen oder die Konsequenzen dafür tragen?

Dein schlimmster Feind.


Открытое письмо в Россию:

   Вы можете называть меня многими именами, меня просто тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Вы можете называть меня «Международное мнение», а также «Санкции», «Свобода слова» и многими другими именами. Внутри и за пределами России/Российской Федерации. МЫ слишком сильны, чтобы вы могли с ними справиться, вы уже сталкивались с реакциями, и вас ожидает гораздо больше. 

   Позвольте мне разъяснить вам: за это так или иначе приходится платить. Каждое действие имеет противодействие, включая военное вмешательство, если оно необходимо для разрешения ситуации, и мы сделаем это, если потребуется. Даже не думайте о том, что вы уйдете от этого невредимым, вам есть за что платить. 

   Так или иначе могут пострадать гражданские лица России, из-за вашего лидера санкционированного государством убийцы и государственного террориста. Подумайте еще раз, уезжайте из Украины или столкнетесь с последствиями. Твой злейший враг. Скопируйте этот текст и опубликуйте на своих страницах, проявите солидарность с Украиной


Скопіюйте цей текст і опублікуйте на своїх сторінках, проявляйте солідарність з Україною.


Відкритий лист до Росії:


   Ви можете назвати мене багатьма іменами, я лише один з тисяч, десяти тисяч, сотень тисяч, мільйонів. Ви можете назвати мене міжнародними думками, а також санкціями, свободою слова та багатьма іншими іменами. Як за межами Російської/ Російської Федерації, так і за межами Російської Федерації.

   МИ занадто сильні, щоб ви могли впоратися, ви вже зіткнулися з реакцією, і на цьому шляху вас чекає набагато більше. Дозвольте мені дати вам зрозуміти: є цінник, щоб заплатити за це, так чи інакше. Кожна дія має негативну реакцію, включаючи військову інтерверсію, якщо це необхідно для вирішення ситуації, і ми зробимо це, якщо нам доведеться.

   Навіть не думайте про думку, що ви збираєтеся вийти з цього неушкодженим, у вас є ціна, яку потрібно заплатити. Так чи інакше, російські цивільні особи можуть постраждати через вашого лідера до санкціонованого державою вбивці і державного терориста. Що робити, якщо виїхати з України або зіткнутися з наслідками для неї.


Ваш найлютіший ворог.







Andra Företag som satt in sanktioner

En liten lista på sanktioner, ett urval av sanktionerna, det är bara en början/ 

some list of sanctions, to start with, this is only a selection of these sanctions


Ett antal ryska oligarker, samt Putin själv, och ryska och belarusisks banker är satta inder sanktioner/ 

a number of Russian Oligarks and Putin personally, and Russian and belarusian banks are targeted by sanctions.


A:

Apple Pay är ett helt block, (blocked in all)

Adidas – avbryter samarbetet med ryska fotbollförbundet, (cancel all cooperation with Russian football federation)

Alfa Laval – pausar alla transporter,  (Pausing all transportations)

Amadeus IT Group – avbryter serviceavtal med Aeroflot (cut off the service agreement with Aeroflot)

AMD - stoppar leveranser av mikrochips och snart grafikkort till Ryssland och Belarus (stops deliveries with Micro chips and soon Graph cards) 

Apple Pay – stoppar transaktioner (Cancel all transactions)

Apple - lämnar marknaden (*leaves the market)

Audi - lämnar marknaden

B:

British Petrolium - 20% av aktierna överges (Abandon 20 % of the stocks) 

BBC - återkallar sändningstillstånd (cancelling the broadcasting license)

Beijer Byggmaterial - slutar med allt från Ryska Federationen och Belarus. Ryssland har även blivit uteslutna från Beijer Hockeygames som kommer gå av stapeln i Maj. (stops Selling  all items with an origin in Russian Federation and Belarus. Russia has as weell been excluded from Beijer Hockey games, which will be played in May)

BMW - stänger fabriker, lämnar landet (Close factories and leaves the country)

Bolt - lämnar marknaden* 

Boeing - lämnar marknaden*

Burberry – pausar all aktivitet (Pause all activities)

C:

Chevrolet - lämnar marknaden*

Cannes Festival - blockerar Ryska Federationens delegation (Block Russian Federation delegation) 

Cadillac - lämnar marknaden*

Cinema 4D - appen fungerar inte (the app defunctioned)

Coca-Cola - Lämnar marknaden tillfälligt (Leaving the market temporarily)

COOP – säljstopp för ryska varor (Selling ban for all goods)

D:

Danone - lämnar marknaden med sitt dotterbolag Prostokvashino (leaving the market with the daughter company Prostokvashino) 

Disney - ställer in alla filmer (Cancel all movies)

Dropbox – slutar fungera i landet om några dagar (Cease to function witin days)

DHL – stoppar leveranser i Ryssland och Belarus (stops deliveries within Russia and Belarus) 

E:

Eurovision - diskvalificering (Disqualification) 

Ericsson – stoppar leveranser (Stop deliveries)

Exxon Mobile -drar sig ur (pulls out of market)

Etsy - blockering av alla saldon på ru-konton (Block on all RU-accounts)

F:

Facebook - förbud mot ryska mediekonton (ban on russian accounts)

FedEx - fullständigt leveransförbud (a total ban for deliveries)

Formel 1 - ställer in turneringen i Sochi (cancel the race in Sochi)

Ford - stänger alla butiker (Closes all shops)

FIFA - Klubb- och landslag stängs av från alla internationella tävlingar (Club and national teams banned from all international tournaments)

Formel 1 – Ryssland uppsagd för Grand Prix (Russia vanished from Grand prix) 

G:

Google Pay - partiell blockering (partially block)

Google Maps - infoblock för Ryssland (Info block for Russia)

General Motors - stoppar exporten (Stops all export)

H:

H&M klädkedja – pausar försäljning i Ryssland och Belarus, stoppar nybyggd klädbutik i Moskva. Korrektion, har lämnat Ryssland för gott. (pause sales in Russia an Belarus, and stops a new-built shop in moskow) Correction, has left the Russia for good.

HP - importförbud (import ban)

Harley Davidson - avslutar leveranser (Ceases all deliveries)

I:

ICA Sverige – tar bort alla ryska varor (remove all Russian goods)

IKEA – stänger alla varuhus samt alla möbelfabriker i Ryssland och Belarus. Stopp för ryska/belarusiska underleverantörer. Donerar 400 milj SEK till flyktinghjälp, enligt begäran från UNHCR (close all stores, and all furniture factories in Russia and Belarus. A stop for Russian/Belarusian suppliers, according a demand fron UNHCR donates 400 Million SEK (approx 40 million USD) to help refugees) 

Instagram – blockerar all propaganda (Blocks all propaganda) 

Intel - leveransförbud för mikrochip (Delivery ban för micro chips) 

Internationella Ridsportförbundet: Ryttare från Ryssland och Belarus avstängda från FEI-tävlingar (All riders from Russian an Belarus banned from FEI-Competitions)

J:

Jaguar Land Rover – ställer in leveranser (cancel all deliveries)

John Deere – levererar inga skogsmaskiner (will not deliver forestry equipment)

Jooble - tog bort tjänsten och gjorde ett uttalande (Removed the service and made a statement)

JYSK – stänger samtliga 13 butiker (closed all 13 stores)

K:

Komatusu – levererar inga skogsmaskiner (Do not delivery any forestry equipment)

KUNA - lämnar marknaden (Leaves the market)

L:

LEGO – skänker 160 miljoner till nödställda i Ukraina. (Donate 160 million SEK to Ukraine refugees)

Lenovo - lämnar marknaden (leaves the market)

LinkedIn - förbereder sig för lämna landet helt (preparing to leave the market completely)

M:

MOK - avbokar av alla tävlingar (cancel all competitions) 

Mastercard - stänger kortproduktion, avstängning av flera banker (cease production of credit cards, cut off several banks)

Mc Donald's lämnar marknaden tillfälligt. KORREKTION:  LÄMNAT RYSKA MARKNADEN (Leaves the market temporarily CORRECTION: LEFT THE RUSSIAN MARKET FOREVER)

Maersk - stoppar leveranser till/från Ryssland (stops all freights from and to Russia) (Ali express och/and ASOS) 

Mercedes-Benz - lämnar landet (leaves the country)

Meta – stänger rysk desinformation (Bans Russian desinformation)

Megogo - alla ryska filmer tas bort (all russian movies removed)

Metro - uppsägning av 10k anställda (firing 10K employees)

Mitsubishi - uppsägning av anställda vid 141 servicecenter (firing employees at 141 141 service centers)

Microsoft Office – en lång lista av åtgärder diskuteras (a long list of measures under discussion) 

Mobile World Congress - vägrar att ackreditera en delegation från Ryska federationen (refuses to ackredit a delegation from Russian Federation)

N:

NFT - blockerar fonder för användare av Ryska federationen och Republiken Vitryssland, överföring av deras pengar till Ukraina (Blocking foundations for users from Russian federation and belarus, and transferring funds to the Ukraine)

NHL - avbrutit affärsrelationer, (Cut off business relations)

Netflix – pausar alla projekt och förvärv (pause all projects and purchaces)

Nike - stänger alla butiker (Close all stores)

Nintendo - förbud mot köp i rubel (ban against purchases in Rubel) 

Nestlé stänger alla 6 fabrikerna i Ryssland (closes all 6 factories in Russia)

O:

Oligark Mikhail Fridman: Brev till anställda i sin investeringsgrupp: ”Krig kan aldrig vara lösningen” (a letter to all employees in his investing group: "the war is never become a solution")

Oligark Roman Abramovitsj lämnar styret av fotbollslaget Chelsey efter påtryckningar (leaves the ruling over Chelsea Football club being pushed out)

Oracle – stoppar all verksamhet (cease all the activity)

P:

Paysera - blockering (blockade)

PayPal - fryser konton för uttag, inga nya konton (close accounts for Withdrawal, no new accounts)

Paramount - filmdistributionsstopp (stopped distribution for movies)

Parimatch - franchise indragen (revoked franschise)

Play Station - det går inte att slutföra betalningen (Impossible to finalize payments) 

Ponsse – levererar inga skogsmaskiner till Ryssland (no deliveries of forestry equipment)

Porsche - utträde från Ryssland (Exit from Russia)

R:

Renault - lämnar marknaden (leaves the market)

Rimi Baltic – 300 butiker slutar sälja ryska varor (300 shops cease selling Russian goods)

S:

Sabre Corp avbryter serviceavtal med Aeroflot (terminate service contract with Aeroflot)

Sandvik – stoppar sin verksamhet med 900 anställda (terminate the operation with 900 employees) 

Samsung pay - blockering av tjänster (blocking of services)

SAP – stoppar all verksamhet (terminate all operations)

Snapchat - ut från appen i Ryssland och Vitryssland (Block Russia and Belarus out of the app)

Scania- utträde från Ryska federationen (Exit out of Russian federation) 

SpaceX - levererar Starlink till Ukraina (Delivers Starlink to the Ukraine)

Shell - uppsägning av kontraktet med Gazprom (terminate contract with Gazprom)

SKF – stänger sin fabrik i Ryssland (Closes the factory in the Russia)

Spotify - stänger sitt kontor, stoppar statligt styrda mediajättar (closes its office, stop state controlled media giants)

Sony – filmdistributionsstopp (stopping movie distribution)

Starbucks - lämnar marknaden tillfälligt (Leaves the market temporarily)

Stora Enso – stänger sina tre massabruk och två såganläggningar i Ryssland (closing  3 papermass factories and 2 saw mills) 

Systembolaget – slutar sälja ryska artiklar (stop selling russian articles)

T:

Tallink Silja – tar ej ombord ryska och belarusiska långtradare eller företag, säljer inget ryskt i skeppsaffärerna ”until peace in Ukraine is achieved” (don't take onboard Russian and Belarusian lorries, or companies, don't sell any Russian goods in stores onboard "until peace in Ukraine is achieved”)

Twitter - medborgare i Ryska federationen kan inte registrera ett nytt konto. Statens nyhetskanaler begränsade (Citizens in Russian federation can't register new accounts. The state's news channels restricted.) 

Toyota – stoppar produktionen i Ryssland, 2 600 anställda (stops production in Russia, 2.600 employees)

U:

UEFA - ställer in Champions League-finalen i St. Petersburg, uppsägning av kontraktet med huvudsponsorn Gazprom (Cancel the CL final in St. petersburg. terminating the contract with the main sponsor Gazprom)

Universal – pausar sin filmdistribution (Pauses the movie production)

V:

Viking Lines – tar ej ombord ryska och belarusiska långtradare (don't take onboard Russian and Belarusian lorries)

Visa - blockerar banker som under sanktioner (blocks banks who's under sanctions)

Volvo Cars – stänger verksamheten, tillfälligt stopp för produktionen (Closing the activity, temporarily stop for the production)

Y:

Yandex – handel stoppad efter ras på Wall Street (trade stopped after a fall at Wall street)

YouTube - blockerar hundratals RF-kanaler och deras intäkter (Blocking hundreds of RF-channels and their revenues)

W:

Walt Disney – släpper inte filmer i Ryssland (Don't release movies in Russia)

Warner Bros -ställer in all filmdistribution (cancel all movie distribution)

Webmoney - förbud mot transaktioner (ban for all transactions)

V:

Volkswagen - ut ur landet och stoppar exporten (out of the country and stop the export)

Z:

Zoom - återkallar licenser för mjukvaruutveckling (revokes licences for software developments)

#3 Ukraina

#3 Ukraina, förlagets nyaste YT-video, om förlagets hållning till Ryssland